Subscribe to:

Prováděná vyšetření a ceník pro samoplátkyně

Prováděné výkony

V Mamodiagnostickém centru v Praze 5 jsou prováděny v nejvyšší kvalitě a u přístrojových metod na nejmodernějších digitálních přístrojích všechny nejdůležitější výkony v rámci komplexní diagnostiky chorob prsu:

a. Odborné konzultace

b. Mamografie (screeningová i diagnostická)

c. Ultrasonografické vyšetření prsů (sonografie prsu)

d. Odběr vzorků tkáně pod sonografickou kontrolou (punkční biopsie)

e. Odběr vzorků tkáně a lokalizace pod mamografickou kontrolou (stereotaxe, vakuová biopsie – VAB)

f. Kontrastní mamografické vyšetření mlékovodů (duktografie, galaktografie)

Výkony u žen s příznaky onemocnění prsu a screeningová vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech jsou hrazena všemi zdravotními pojišťovnami (pro klientky jsou bezplatné). Podmínkou je doporučerní (žádanka) od praktického lékaře, gynekologa či lékaře prsní poradny.

Ceník nadstandarních vyšetření (pro samoplátkyně)

(od 1. 2. 2018)

Mamografie 1000,- Kč
Ultrazvuk. vyš. prsu (sonografie) 700,- Kč
Vypálení CD na vlastní žádost 250,- Kč
Konzultace na vlastní žádost 600,- Kč