Waltrovka
O nás Prováděná vyšetření Samoplátkyně Pro ženy Kontakt
Špičkové mamodiagnostické a screeningové centrum pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.

Oh snap! We just showed you a modal..

Because we can

Cool huh? Ok, enough teasing around..

Go to our W3.CSS Tutorial to learn more!

O nás

Z důvodu dramaticky narůstajících počtů klientek z Prahy a požadavků lékařů otvíráme začátkem ledna 2018 naše nové pracoviště v Praze 5 – Jinonice, Mamodiagnostické centrum Waltrovka.

Toto centrum v Praze bude, stejně jako berounské pracoviště, charakterizovat vstřícnost, individuální přístup ke každé klientce, krátké objednací doby, špičkové vybavení (nejmodernější mamograf, systém pro další hodnocení snímků počítačem – CAD, sono, vakuová biopsie apod.) i tým velmi zkušených mamodiagnostiků a dalších specializovaných zdravotníků pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.

Mamodiagnostické centrum Waltrovka je velmi dobře dostupné pro klientky z Prahy a okolí. Nachází se v původní budově Walter v moderní čtvrti 150 m od stanice metra B Jinonice (8 min. jízdy od centra Prahy). Již zrekonstruovaná budova Walter je přímo propojena nově vybudovanou lávkou se stanicí metra.

Centrum má smlouvy (na diagnostiku i screening) se všemi zdravotními pojišťovnami a je už nyní zařazeno mezi akreditovaná screeningová centra. Na žádost klientky či ošetřujícího lékaře poskytneme i individuální nadstandardní péči.

Prováděná vyšetření

V Mamodiagnostickém centru Waltrovka jsou prováděny v nejvyšší kvalitě a u přístrojových metod na nejmodernějších digitálních přístrojích všechny nejdůležitější výkony v rámci komplexní diagnostiky chorob prsu:

Odborné konzultace
Mamografie (screeningová i diagnostická)
Ultrasonografické vyšetření prsů (sonografie prsu)
Odběr vzorků tkáně (punkční biopsie) a lokalizace pod sonografickou kontrolou
Odběr vzorků tkáně a lokalizace pod mamografickou kontrolou (stereotaxe, vakuová biopsie – VAB)
Kontrastní mamografické vyšetření mlékovodů (duktografie, galaktografie)

Výkony u žen s příznaky onemocnění prsu a screeningová vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech jsou hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami (pro klientky jsou bezplatné). Podmínkou je doporučení (žádanka) od praktického lékaře, gynekologa či lékaře prsní poradny.

Ceník nadstandardních vyšetření (pro samoplátkyně) v Kč (CZK)

(od 1. 1. 2018)


Mamografie
1000,-
Ultrazvuk. vyš. prsu (sonografie)
700,-
Vypálení CD na vlastní žádost
250,-
Konzultace na vlastní žádost
500,-
Mamografie nebo ultrazvuk s nálezem (výsledkem) v anglickém jazyce
2000,-

Ceník ostatních speciálních výkonů na telefonickém či emailovém vyžádání a na pracovišti.

Pro ženy

Rakovina prsu patří mezi nejčastější zhoubné nádory u nás, ročně touto chorobou onemocnění více než 7 tisíc žen ročně. Potěšitelné je, že především díky prevenci a včasnému záchytu úmrtnost výrazně klesá (za poslední roky až téměř o 30%).

Screeningový program se uskutečňuje v ČR od konce roku 2002 v síti akreditovaných screeningových center, která splňují přísné požadavky na organizací práce, kvalitu zobrazení, personální a přístrojové vybavení. Ženy jsou posílány na mamografické vyšetření praktickým lékařem nebo gynekologem od 45. roku věku ve dvouročním intervalu. Porovnávání mamografických snímků je velmi důležité ke zjišťování i malých změn a odhalování nádorů v počátečním stádiu. Bližší informace o mamografickém screeningu jsou na stránkách www.mamo.cz.

Pro mladší ženy je zpravidla vhodné ultrazvukové vyšetření (sono prsů), mamografie se provádí jen výběrově, především o nejednoznačných nálezů.

Mezi jednotlivými mamografickými či ultrazvukovými vyšetřeními je dobré provádět samovyšetření prsu. Při jakékoliv změně, která se nemění s menstruačním cyklem, je třeba navštívit praktického lékaře či gynekologa, případně přímo mamodiagnostické centrum.

Mamodiagnostické centra Beroun a Waltrovka patří mezi špičková screeningová a diagnostická centra. Jsou vybavena tou nejmodernější technikou. Objednací doby jsou krátké, u akutních problémů zajistí vyšetření ženy během několika dní.

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. je považován za předního odborníka v diagnostice a screeningu nádorů prsu u nás i v Evropě. Je mimo jiné odborným garantem Programu pro screening nádorů prsu a předseda Komise pro screening Ministerstva zdravotnictví ČR. Jako člen expertního týmu pracuje pro Evropskou komisi v rámci projektu European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC).

Působí jako vysokoškolský profesor a člen Vědecké rady na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 2017 byl přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství.

Kde nás najdete

  Adresa

Budova Walter, Walterovo nám. 329/2
158 00 Praha 5 – Jinonice

  Telefon pro objednání

226 200 152
792 316 750
792 316 758

  E-mail

mamocentrum@waltrovka.eu

  Online objednání na screeningovou mamografii

Objednat na screeningovou mamografii on-line

Provozní doba

Pondělí
7:30 - 15:00
Úterý
7:30 - 17:00
Středa
7:30 - 15:00
Čtvrtek
7:30 - 15:00
Pátek
7:30 - 12:00